Władze spółki

Zarząd

Tomasz Suproń
Prezes Zarządu

Pełni w firmie Easy Yachting funkcję Prezesa. Jego kariera zawodowa była związana z rynkiem FMCG, ubezpieczeniami zdrowotnymi i bankowością. Posiada również bogate doświadczenie, w zakresie restrukturyzacji i programów naprawczych w podmiotach prawa handlowego. Zanim zdecydował się całkowicie poświęcić swój czas projektom Easy Yachting i Catamaran, w latach 2017-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa w firmie doradczej i szkoleniowej Vaxla Sp. z o.o., a w latach 2016-2017 piastował funkcję Prezesa Zarządu Ergomed Sp. z o.o. oraz prowadził restrukturyzację/sanację spółki aptecznej, posiadającej sieć swoich aptek pod nazwą Galaktyka. W latach 2005 do 2015 Tomasz prowadził jako Dyrektor placówkę MultiBanku, a potem mBanku (rebranding). Warto podkreślić, że w trakcie przebiegu kariery zawodowej uczestniczył w takich projektach jak: współtworzenie pierwszego w Polsce ubezpieczenia medycznego „antidotum” w TUiR Cigna STU SA., oraz w opracowaniu i wdrożeniu strategii sprzedaży grupowego ubezpieczenia medycznego w TUiR PZU Życie SA.

Ponad 20-letnia kariera zawodowa Tomasza związana jest z prowadzeniem i zarządzaniem nowymi projektami marketingowymi i sprzedażowymi. Dzięki temu do jego atutów należą umiejętności opracowywania kompleksowych strategii rozwoju, planowania i realizacji planów budżetowych, analizowania projektów i zarządzania nimi, gospodarowania majątkiem, pozyskiwania i poszerzania współpracy z partnerami biznesowymi, oraz analizowania rentowności podejmowanych działań i optymalizowania procesów.

Tomasz ma bogate doświadczenie żeglarskie. Pierwsze uprawnienia w postaci patentu żeglarza jachtowego zdobył już w wieku 13 lat. Od tamtego czasu pływa po jeziorach, a od 17 roku życia uczestniczy również w rejsach morskich, na takich akwenach jak Morze Bałtyckie, Adriatyk, Morze Egejskie i Ocean Atlantycki (Wyspy Kanaryjskie).

Absolwent studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Karol Kowalewski
Wiceprezes Zarządu

Pełni w Easy Yachting funkcję Wiceprezesa. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako Prezes Noxon Innovation sp. z o.o., spółki realizującej projekt innowacyjnej łodzi rekreacyjnej z napędem elektrycznym (2016-2017). Pełnił również funkcję Prezesa fundacji East Bridge, której celem jest wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, realizacja badań naukowych, a także inicjatyw gospodarczych i biznesowych pomiędzy krajami, organizacjami i podmiotami Europy środkowej i wschodniej, oraz Afryki wschodniej. W jego doświadczeniu zawodowym wymienić także należy funkcję Koordynatora międzynarodowego projektu Polska – Ukraina w Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju www.tai24.eu oraz funkcję Chief / Shift Leader w Petroleum Geo-Services, www.pgs.com, Norway, gdzie jako pierwszy Polak w firmie został Chiefem projektu realizowanego na wodach Afryki Środkowej- multi vessel job. Obecnie z sukcesem wspiera rozwój dwóch firm rodzinnych: Klubu Języka Angielskiego, oraz Przedszkola Happy Kids Club.

Należy podkreślić również fakt wykształcenia i doświadczenia Karola, jako oficera floty morskiej. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Oficera Floty Handlowej.

Karol posiada wykształcenie kierunkowe, całkowicie zgodne z potrzebami rozwojowymi Easy Yachting, czyli dyplom magistra inżyniera na Akademii Morskiej w Gdyni, oraz ukończone studia Project Management w Szkole Głównej Handlowej, gdzie napisał pracę pt. ,, Syntetyczne ujęcie realizacji projektu o wysokim potencjale innowacyjności.” Karol konsekwentnie rozwijał swoje kwalifikacje również poprzez szkolenia i ukończył m.in. kurs „Własność intelektualna, ochrona własności przemysłowej” na Politechnice Warszawskiej, czy szkolenie w zakresie bezpieczeństwa (Bergen – Norwegia), Szkolenie w zakresie dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, kierowania tłumem (Polska), jak również kurs bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym (BOSIET) (Rotterdam – Holandia).

Artur Minko
Wiceprezes Zarządu

Pełni w Easy Yachting funkcję Wiceprezesa i CTO. Od 12 lat rozwija się w branży technologicznej i produktowej. Określa główne kierunki i strategie rozwoju produktu firmy i technologii.

Artur Minko posiada doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu startupów. 2013 roku był współzałożycielem startupu, który dostarczał platformę dla osób, które podróżując przewoziły towary z całego świata. W 2016 roku wraz ze wspólnikiem uruchomił platformę dedykowaną na rynek Polski, Niemiec i Skandynawii. Skierowana była głównie do rodzin. Platforma wykorzystując ideę sharing economy łączyła rodziny z okolicy i z tych samych placówek edukacyjnych.

Artur posiada duże umiejętności analityczne, co wynika z faktu, że w latach 2017-2018 pełnił rolę analityka inwestycyjnego w firmie Vaxla, by od 2019 roku podjąć się funkcji projekt managera w PGM Services. Absolwent studiów licencjackich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, oraz studiów magisterskich na Ekonomii UMCS.

Rada Nadzorcza

Paweł Sidorko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył Politechnikę Radomską na wydziale Ekonomii. Związany jest z rynkiem finansowym od 25 lat. Karierę rozpoczynał w Polskim Banku Inwestycyjnym i Kredyt Banku. od 2004 związany z Grupą BRE Banku - aktualnie mBanku. Pierwsze kroki w bankowości stawiał na stanowisku referenta. Przeszedł wszystkie możliwe stopnie stanowiskowe w dziale sprzedaży - obecnie jest dyrektorem i partnerem mBanku. Obejmuje stanowiska Doradcy Zarządu w dwóch spółkach, oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trzech podmiotach. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie finansów, rynków kapitałowych i bankowości.

Wiesław Iwan
Członek Rady Nadzorczej

Uczestnik programu MBA dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami. Posiada także dyplomy na kierunkach Politologii i Nauk Społecznych, oraz Zarządzania i Marketingu. Zajmuje się zawodowo finansami od ponad 20 lat. W tym czasie pracował dla czołowych instytucji finansowych i doradczych w Polsce, m.in. Banku Millennium, BRE Banku (mBanku), Banku Pocztowego, Kredyt Banku, BZ WBK, Open Finance. Karierę zawodową zaczynał od stanowiska młodszego doradcy przechodząc przez stanowiska Dyrektorów Oddziałów i Regionu, aż do Członka Zarządu. Posiada także doświadczenie z zakresu świadczenia usług doradczych dla firm z branży logistyki, medycznej, spożywczej i OZE.

Michał Dziuba
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W przeciągu ponad 10-letniej praktyki zawodowej zdobył rozległe doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym w szczególności spółek prawa handlowego. Podmioty, z którymi współpracował świadczyły w głównej mierze usługi w zakresie branży IT, oraz energii odnawialnych. Dotychczasowa wieloletnia praktyka pozwoliła mu zebrać rozległe doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, zarówno w ramach stosunków wewnątrzkorporacyjnych jak i współpracy z innymi podmiotami.