Kontakt dla inwestorów

Tomasz Suproń

kom. +48 668 604 455
email: tomasz.supron@easyachting.pl

Dom Maklerski BDM S.A.
Rejestr akcji

ul. Piękna 68 (róg Pięknej - Koszykowej),
00-672 Warszawa

Funkcję Animatora Rynku Easy Yachting S.A.
pełni Dom Maklerski BDM S.A z siedzibą w Bielsko-Białej.

Więcej informacji na stronie: https://www.bdm.pl/